card

Сургуулийн танилцуулга видео

Багуй хотод байдаг хамгийн гоё орчинтой сургууль.
Сургуулийн танилцуулга
 

BECI International Language Academy

BECI олон улсын англи хэлний академи нь 2003 онд Филиппины Багю хотод байгуулагдсан. Нээгдсэн цагаасаа хойш BECI англи хэлний академи нь сурах арга барил болон сургалтын систем, оюутнуудыхаа хэрэгцээ шаардлагыг хангах замаар хүчин чадлаа сайжруулсаар ирсэн.

  • BECI-ийн гол зорилго сайн сургалт, таатай орчин.
  • BECI англи хэлний академи нь ярианы эрчимжүүлсэн хөтөлбөр болох СП хөтөлбөр, дуудлага сайжруулах РЕХАБ програмаар заадгаараа Филиппины бусад сургуулиудаас ялгардаг.

Англи хэлний академийн хувьд хамгийн сайн арга барилаар заахын тулд багш нарын сургалт болон хувь хүний хандлагыг өөрчлөх, төгсөлтийн хөтөлбөрийг дахин шинэчилж сайжруулсан. Ялангуяа сургуулийн лекц болон нийтийн байр, дотуур байрыг бүхий л зүйлээр хангаж өгсөн нь БЕКИ англи хэлний академийн хамгийн том давуу тал юм.

BECI ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН КАМПУС

Кампусын эргэн тойронд болон, өрөөний зургуудаас.

Байршил

Блокын гарчиг / module_photo

Мэдээлэл авах