card

Сургалтын хөтөлбөр

Ерөнхий англи хэл /ESL/

 • Дуудлага, унших, бичих, дүрэм, үгсийн сан,яриа: Энэхүү хөтөлбөр нь англи хэлийг суралцах, хэлний чадваруудаа дээшлүүлэхийг хүсч буй оюутнуудад зориулсан хөтөлбөр юм.

TOEIC, IELTS ба TOEFL

 • Унших, бичих, ярих, сонсох чадвараа дээшлүүлэхийг хүсч буй оюутнуудад зориулсан хөтөлбөр юм.
 • Мэргэжлийн туршлагатай багш нар TOEIC, IELTS ба TOEFL-г заадаг.
 • Мөн жишиг шалгалтууд багтсан байгаа.

Бизнесийн англи хэл

 • Бизнесийн бичих, ярих болон үгсийн сангийн хэллэгүүдийг заадаг.
 • Бизнесийн англи хэлийг мэдлэгийг нэмэгдүүлж, гэрээр ажил хийх боломжийг бий болгох, Англи хэлээр ярьдаг оронд очиж ажиллах боломжийг нэмэгдүүлдэг.

Хүүхдийн Ерөнхий англи хэл /ESL/

-Англи хэлийг бага насны хүүхдэд хөгжилтэй байдлаар заах

Маш олон сургууль Америк руу цагаачлах гэж байгаа гэр бүл тэдний хүүхдүүдэд Ерөнхий англи хэлийг заадаг. Хүүхдүүдэд зориулсан Ерөнхий англи хэл нь хүүхдийн анхаарлыг татах байдлаар Англи хэлийг заах арга юм. Тухайн хүүхдийн англи хэлний мэдлэгийн түвшингээс хамаараад Ерөнхий англи хэлний хөтөлбөрийг заахад цаг хугацаа шаардана.

Ерөнхий англи хэл дэх хөтөлбөрийн багш нар нь тухайн хүүхдүүдийн төрөлх хэлийг мэддэг байх шаардлалагүй бөгөөд тодорхой цаг хугацааны туршид сурагч нараасаа хэдэн үг суралцдаг. Багш нар голчлон хүүхдүүдтэй ярих, унших, англи хэлийг ойлгох чадварыг заадаг. Бусад хэлний мэдлэгэд болон ерөнхий англи хэлний хөтөлбөрүүд мөн багтсан байдаг.

CALLAN

Каллан арга нь англи хэлийг шууд заах арга юм. Англи хэлийг сурхад хамгийн хурдан бөгөөд үр дүнтэй арга.

Каллан англи хэлийг шууд заах аргачлал нь 1960 оноос хойш хөгжиж эхэлсэн. Англи хэлийг сурах, хурдан бөгөөд үр дүнтэй арга юм. Бодохгүй орчуулахгүйгээр англиар ярих арга юм. Англи хэлийг анхны хичээлээрээ л сурах болно. Энэхүү арга нь маш өндөр програмын бүтэцтэй ба Англи хэлийг хөгжилтэй байдлаар оюутнуудыг хурдан ярьж, бичиж, уншихад туслана.

Европ, Ази,Латин Америкийн улсуудын сургуулиуд энэхүү аргыг ашигладаг. Энэ арга нь дэлхийн мянга мянган хүмүүсд Англи хэлийг үр ашигтайгаар суралцахад тусалж байна.

Каллан анги нь оюутнуудын Англи хэлээр ярих, ойлгох чадваруудыг нэмэгдүүлдэг. Ярих, сонсох, болон дуудлагыг түлхүү заадаг. 1-12 шат болгоны асуулт хариултууд нь Англи хэлийг ойлгох болон эх хэлнээсээ орчуулга хийх чадварыг дээшлүүлдэг. Богино хугацаанд та Англиар ярьж, Англиар сэтгэдэг болно.

ЕРДИЙН АРГААС 4 ДАХИН ХУРДАН СУРГАДАГ CALLAN ХӨТӨЛБӨР

1. ГАНЦААРЧИЛСАН КАЛЛАН КУРС
Цаг

6 цаг

2цаг-КАЛЛАН

4цаг-ESL

8 цаг

2цаг-КАЛЛАН

6цаг-ESL

08:00 - -
09:00 КАЛЛАН КАЛЛАН
10:00 КАЛЛАН КАЛЛАН
11:00 Бичих Бичих
12:00 Цайны цаг Цайны цаг
13:00 Дүрэм Дүрэм
14:00 Үгсийн сан Үгсийн сан
15:00 Дуудлага Дуудлага
16:00 Dismissal Унших
17:00 - Давтлага
18:00 - Dismissal

ТАЙЛБАР:

1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/. 

Цайны цаг 12:00-13:00 цагийн хооронд 1 цаг байна.

2. ГРУПП КАЛЛАН КУРС
Цаг

8 цаг

2цаг-КАЛЛАН /групп хичээл/

6цаг Eрөнхий англи хэл /ганцаарчилсан/

08:00 -
09:00 КАЛЛАН
10:00 КАЛЛАН
11:00 Бичих
12:00 Цайны цаг
13:00 Дүрэм
14:00 Үгсийн сан
15:00 Дуудлага
16:00 Унших
17:00 Давтлага
18:00 Dismissal

ТАЙЛБАР:

1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/. 

Цайны цаг 12:00-13:00 цагийн хооронд 1 цаг байна.

 

 

 

ЕРӨНХИЙ АНГЛИ ХЭЛ ESL


1. Ерөнхий англи хэлний Уншлагын курс
Цаг

4 цаг

6 цаг

8 цаг

10 цаг

08:00 Сонсгол Унших Унших Унших
09:00 Үгсийн сан Унших Унших Унших
10:00 Дүрэм Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан
11:00 Унших Сонсгол Сонсгол Үгсийн сан
12:00 Dismissed Цайны цаг Цайны цаг Цайны цаг
13:00 - Дүрэм Бичих Дүрэм
14:00 - Дүрэм Бичих Дүрэм
15:00 - Dismissed Дүрэм Дуудлага
16:00 - - Дүрэм Дуудлага
17:00 - - Dismissed Бичих
18:00 - - - Бичих
19:00 - - - Dismissed

2. Ерөнхий англи хэлний Ярианы курс
Цаг

4 цаг

6 цаг

8 цаг

   10 цаг

08:00 Яриа Яриа Яриа Яриа
09:00 Үгсийн сан Яриа Яриа Яриа
10:00 Сонсгол Дуудлага Дуудлага Сонсгол
11:00 Дуудлага Дуудлага Дуудлага Үгсийн сан
12:00 Dismissed Цайны цаг Цайны цаг Цайны цаг
13:00 - Сонсгол Сонсгол Үгсийн сан
14:00 - Үгсийн сан Үгсийн сан Дуудлага
15:00 - Dismissed Дүрэм Дуудлага
16:00 - - Дүрэм Сонсгол
17:00 - - Dismissed Дүрэм
18:00 - - - Дүрэм
19:00 - - - Dismissed

3. ГРУПП хичээл

Цаг

Бямба, Ням гараг бүр 4 цаг

2 цаг-Групп 

2 цаг-Ганцаарчилсан

Бямба, Ням гараг бүр 6 цаг

2 цаг-Групп

4 цаг-Ганцаарчилсан

08:00 Сонсгол/КАЛЛАН  Сонсгол/КАЛЛАН
09:00 Сонсгол/КАЛЛАН Сонсгол/КАЛЛАН
10:00  1:1 Ганцаарчилсан Ганцаарчилсан
11:00  1:1 Ганцаарчилсан Ганцаарчилсан
12:00 Dismissed Цайны цаг
13:00 - Ганцаарчилсан
14:00 - Ганцаарчилсан
15:00 - Dismissed

Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. Үүнд: 

4 цагийн хичээл:

 • 1-р ээлж 08:00-12:00
 • 2-р ээлж 12:00-16:00
 • 3-р ээлж 16:00-20:00

6 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-15:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-16:00 /12:00-13:00 цайны цаг/

8 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-17:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-18:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 10:00-19:00 /13:00-14:00 цайны цаг/

10 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-19:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-20:00 /12:00-13:00 цайны цаг/

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

                   Цайны цаг 12:00-13:00 цагийн хооронд 1 цаг байна. 

IELTS ХӨТӨЛБӨРҮҮД


1. IELTS-ийн үндсэн анги
цаг

4 цаг

6 цаг

8 цаг

08:00 IELTS бичих IELTS бичих IELTS бичих
09:00 IELTS унших IELTS унших IELTS унших
10:00 IELTS сонсгол IELTS сонсгол IELTS сонсгол
11:00 IELTS яриа IELTS яриа IELTS яриа
12:00 Dismissed Цайны цаг Цайны цаг
13:00 - IELTS бичих IELTS бичих
14:00 - IELTS унших IELTS унших
15:00 - Dismissed IELTS сонсгол
16:00 - - IELTS яриа

Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. Үүнд: 

4 цагийн хичээл:

 • 1-р ээлж 08:00-12:00
 • 2-р ээлж 12:00-16:00
 • 3-р ээлж 16:00-20:00

6 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-15:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-16:00 /12:00-13:00 цайны цаг/

8 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-17:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-18:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 10:00-19:00 /13:00-14:00 цайны цаг/

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/


2. IELTS-ийн Тусгай хөтөлбөр /IELTS special course/
Цаг

8 цаг

10 цаг

08:00 IELTS яриа IELTS яриа
09:00 IELTS унших IELTS унших
10:00 IELTS бичих IELTS бичих
11:00 IELTS бичих IELTS бичих
12:00 цайны цаг цайны цаг
13:00 IELTS үгсийн сан IELTS үгсийн сан
14:00 IELTS сонсгол IELTS үгсийн сан
15:00 IELTS унших IELTS сонсгол
16:00 Давтлага IELTS унших
17:00 Dismissed IELTS яриа/сонсгол
18:00 - Давтлага
19:00 - Dismissed

8 цагийн хичээл авч сурч байгаа Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. 3 ээлж байдаг. Үүнд:

 • 1-р ээлж 08:00-17:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-18:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 10:00-19:00 /13:00-14:00 цайны цаг/

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

IELTS-ийн Special Онцгой хөтөлбөрийн суралцагчид Долоо хоног бүрийн Даваа, Баасан гарагт Жишиг шалгалтыг өгнө /Mock test/. Оюутан нийт 12 долоо хоногийн хугацаанд нийт 15 Mosk Test өгнө. Энэ нь оюутан өөрийнхөө түвшинг ахих явцыг хянаж, үргэлжүүлэн анхаарч шахаж хичээллэхэд тусладаг. Үүнд: 


3. IELTS-ийн БАТАЛГААТ ХӨТӨЛБӨР /Sparta/
Цаг

10 цаг

Анги
08:00 IELTS Яриа ганцаарчилсан
09:00 IELTS Яриа  ганцаарчилсан
10:00 IELTS бичих ганцаарчилсан
11:00 IELTS бичих ганцаарчилсан
12:00 цайны цаг цайны цаг
13:00 IELTS үгсийн сан ганцаарчилсан
14:00 IELTS үгсийн сан ганцаарчилсан
15:00 IELTS сонсгол ганцаарчилсан
16:00 IELTS сонсгол ганцаарчилсан
17:00 IELTS унших  ганцаарчилсан
18:00 IELTS унших  ганцаарчилсан
19:00 Давтлага ганцаарчилсан
20:00 Dismissed  

IELTS-ийн Sparta баталгаат хөтөлбөрийн курс нь суралцагчийг зорилтод оноондоо хүртэл нь хичээлийг шахуу орох бөгөөд та дараах шатлалтайгаар оноонд хүрэх зорилттой хичээллэх болно. Мөн Спарта баталгаат хөтөлбөрийн сурах хугацаа доод тал нь 12 долоо хоног болон түүнээс дээш байна. Үүнд: 

IELTS-ийн баталгаат ОНОО

Курсын тавигдах шаардлага

5.5  4.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/
6.5 5.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/
7.0  6.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/
7.5 оноонд хүрэх 7.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

                  Цайны цаг 12:00-13:00 цагийн хооронд 1 цаг байна.

 

Бизнесийн Англи хэлний курс

Newtype International Language School

Бизнесийн ертөнцөд шаардлагатай практик англи хэлний мэдлэгийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалт. Бизнесийн Англи хэлийг сурах нь ажлын байранд хэрэгтэй байгаа Англи хэлээр ярих, албан мэйл бичих, ашиглах итгэлийг нэмэгдүүлэх сайн арга бөгөөд танилцуулга, тайлан бичих зэрэг бизнесийн тодорхой чадваруудад анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжийг олгодог.

Бизнесийн англи хэлний курс
Цаг

4 цаг

6 цаг

8 цаг

Анги
08:00 Бизнесийн англи хэл Бизнесийн англи хэл Бизнесийн англи хэл Ганцаарчилсан
09:00 Үгсийн сан Яриа Бизнесийн англи хэл Ганцаарчилсан
10:00 Яриа Үгсийн сан Яриа Ганцаарчилсан
11:00 Бичих Бичих Үгсийн сан Ганцаарчилсан
12:00 Dismissed Цайны цаг Цайны цаг -
13:00 - Дүрэм Дүрэм Ганцаарчилсан
14:00 - Дуудлага Дуудлага Ганцаарчилсан
15:00 - Dismissed Яриа Ганцаарчилсан
16:00 - - Бичих Ганцаарчилсан
17:00 - - Dismissed -

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. 3 ээлж байдаг. Үүнд: 

4 цагийн хичээл:

 • 1-р ээлж 08:00-12:00
 • 2-р ээлж 12:00-16:00
 • 3-р ээлж 16:00-20:00

6 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-15:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-16:00 /12:00-13:00 цайны цаг/

8 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-17:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-18:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 10:00-19:00 /13:00-14:00 цайны цаг/

Kids ESL буюу Хүүхдийн ерөнхий англи хэл

Newtype International Language School

3-5 насны хүүхдийн 4 ЦАГИЙН ХИЧЭЭЛ 

өдөр бүр 

 • 10мин-Бичих/Бодох
 • 30мин-Давтлага
 • 20мин-Түүх/Киноны цаг
 • 30мин-Чөлөөт цаг
 • 25мин-Зуушны цаг
 • 30мин-Долоо хоног бүрийн нэгдсэн арга хэмжээ
 • 30мин-Групп тоглоом
 • 30мин-Дуу, хөгжмийн хичээл үзнэ.
Цаг Даваа  Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
08:00-08:10

Бичих дасгал

Бодох дасгал Бичих дасгал Бодох дасгал Бичих дасгал
08:15-08:45 Давтлагын цаг
08:50-09:10 Түүхийн цаг Кино цаг Түүхийн цаг Кино цаг Түүхийн цаг
09:15-09:45 Чөлөөт цаг
09:50-10:15 Зуушны цаг
10:20-10:50 Долоо хоног бүрийн нэгдсэн арга хэмжээ
10:55-11:25 Групп тоглоомын цаг
11:30-12:00 Дуу хөгжмийн  хичээл
12:00 Тарах цаг

Тайлбар: Хүүхдийн англи хэлэнд суралцаж байгаа хүүхдүүд Аав ээжийнхээ сурах суралцаж байгаа цагаас хамаараад Өглөө болон үдээс хойш гэсэн ээлжнээс сонгож сурах боломжтой. 3 ээлж байдаг. Үүнд: 

4 цагийн хичээл:

 • 1-р ээлж 08:00-12:00
 • 2-р ээлж 12:00-16:00
 • 3-р ээлж 16:00-20:00

/Бага насны хүүхдүүдийн хичээл урт хугацаагаар ордоггүй, хөгжилтэй зугаатай хэлбэрээр ордог бөгөөд 1 хичээлийн хугацаа 10-30 минут байна/

 

 

6-10 насны хүүхдийн 6 ЦАГИЙН ХИЧЭЭЛ

 • 1цаг-Ерөнхий англи хэл
 • 1цаг-Унших
 • 1цаг-Үгсийн сан
 • 1цаг-Бичих
 • 1цаг-Дүрэм
 • 1цаг-Яриа/Дуудлага
цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Анги
08:00 Ерөнхий англи хэл Ерөнхий англи хэл Ерөнхий англи хэл Ерөнхий англи хэл Ерөнхий англи хэл Ганцаарчилсан
09:00 Унших Унших Унших Унших Унших Ганцаарчилсан
10:00 Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан Ганцаарчилсан
11:00 Бичих Бичих Бичих Бичих Бичих Ганцаарчилсан
12:00 Цайны цаг Цайны цаг Цайны цаг Цайны цаг Цайны цаг -
13:00 Яриа Дуудлага Яриа Дуудлага Яриа Ганцаарчилсан
14:00 Дүрэм Дүрэм Дүрэм Дүрэм Дүрэм Ганцаарчилсан
15:00 тарах цаг тарах цаг тарах цаг тарах цаг тарах цаг  

6-10 насны хүүхдийн 6 ЦАГИЙН ХИЧЭЭЛ-д суралцаж байгаа хүүхдүүд Аав, ээж, ах эгчийнхээ сурч байгаа цагаас хамаарч Өглөө болон үдээс хойш гэсэн ээлжнээс сонгож сурах боломжтой. 2 ээлж байдаг. Үүнд: 

6 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-14:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-15:00 /12:00-13:00 цайны цаг/

ТАЙЛБАР: 6-10 насны Хүүхдийн курст 1 хичээл 50 минутаар орно. /10минутын завсарлагаа/

                   Цайны цаг 12:00-13:00 цагийн хооронд 1 цаг байна/Жич: 2-р ээлжинд хичээллэвэл өөрчлөгдөнө/

 

ХҮҮХДИЙН CALLAN ХӨТӨЛБӨР /7-10 насны хүүхэд/

Даваа-Баасан гарагт өдөр бүр 

 • 1цаг-КАЛЛАН
 • 1цаг-Унших
 • 1цаг-Үгсийн сан
 • 1цаг-Бичих
 • 1цаг-Дүрэм
 • 1цаг-Дуудлага
цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Анги
08:00-08:30 КАЛЛАН  КАЛЛАН  КАЛЛАН  КАЛЛАН  КАЛЛАН  ганцаарчилсан
08:35-09:05 Унших Унших Унших Унших Унших ганцаарчилсан
09:10-09:40 Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан ганцаарчилсан
09:45-10:15 Өглөөний цай Өглөөний цай Өглөөний цай Өглөөний цай Өглөөний цай -
10:20-10:50 Бичих Бичих Бичих Бичих Бичих ганцаарчилсан
10:55-11:25 Дүрэм Дүрэм Дүрэм Дүрэм Дүрэм ганцаарчилсан
11:30-12:00 Дуудлага Дуудлага Дуудлага Дуудлага Дуудлага ганцаарчилсан
12:00 тарах цаг тарах цаг тарах цаг тарах цаг тарах цаг -

КАЛЛАН КИДС КУРС-т суралцаж байгаа хүүхдүүд Аав, ээж, ах эгчийнхээ сурч байгаа цагаас хамаарч Өглөө болон үдээс хойш гэсэн ээлжнээс сонгож сурах боломжтой. 3 ээлж байдаг. Үүнд: 

6 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-12:00 /09:45-10:15 өглөөний цайны цаг/
 • 2-р ээлж 12:00-16:00
 • 3-р ээлж 16:00-20:00

ТАЙЛБАР: Хүүхдийн КАЛЛАН курсийн 1 хичээл нь 30 минутаар орно /5 минутын завсарлагаа/

                   Өглөөний цайны цаг 09:45-10:15 цагийн хооронд 30 минут байна. /Жич: 2, 3-р ээлжинд хичээллэвэл өөрчлөгдөнө/

 

TOEFL

Newtype International Language School

 1.TOEFL -ийн Үндсэн курс
цаг 4 цаг 6 цаг 8 цаг
08:00 TOEFL сонсгол TOEFL сонсгол TOEFL сонсгол
09:00 TOEFL бичих TOEFL бичих TOEFL бичих
10:00 TOEFL унших TOEFL унших TOEFL унших
11:00 TOEFL яриа TOEFL яриа TOEFL яриа
12:00 Dismissed цайны цаг цайны цаг
13:00 - TOEFL бичих TOEFL сонсгол
14:00 - TOEFL унших TOEFL бичих
15:00 - Dismissed TOEFL унших
16:00 - - TOEFL яриа
17:00 - - Dismissed

Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. Үүнд: 

4 цагийн хичээл:

 • 1-р ээлж 08:00-12:00
 • 2-р ээлж 12:00-16:00
 • 3-р ээлж 16:00-20:00

6 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-15:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-16:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 12:00-19:00 /15:00-16:00 цайны цаг/

8 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-17:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-18:00/13:00-14:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 10:00-19:00 /14:00-15:00 цайны цаг/

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/


2. TOEFL Онцгой хөтөлбөр буюу /Special program/
цаг

10 цаг

Анги
08:00 TOEFL яриа ганцаарчилсан
09:00 TOEFL яриа ганцаарчилсан
10:00 TOEFL бичих ганцаарчилсан
11:00 TOEFL бичих ганцаарчилсан
12:00 цайны цаг -
13:00 TOEFL үгсийн  сан ганцаарчилсан
14:00 TOEFL үгсийн сан ганцаарчилсан
15:00 TOEFL сонсгол ганцаарчилсан
16:00 TOEFL сонсгол ганцаарчилсан
17:00 TOEFL унших ганцаарчилсан
18:00 TOEFL унших ганцаарчилсан
19:00 Давтлага ганцаарчилсан
20:00 Dismissed -

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/ 

Курст сурах хугацаа доод тал нь 12 долоо хоног болон түүнээс дээш байна. Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. TOEFL-ийн Special Онцгой хөтөлбөрийн суралцагчид Долоо хоног бүрийн Даваа, Баасан гарагт Жишиг шалгалтыг өгнө /Mock test/. Оюутан нийт 12 долоо хоногийн хугацаанд нийт 20 Mosk Test өгнө. Энэ нь оюутан өөрийнхөө түвшинг ахих явцыг хянаж, үргэлжүүлэн анхаарч шахаж хичээллэхэд тусладаг. Үүнд:


3. TOEFL-ийн БАТАЛГААТ хөтөлбөр буюу /Sparta program/
цаг

10 цаг

Анги
08:00 TOEFL яриа ганцаарчилсан
09:00 TOEFL яриа ганцаарчилсан
10:00 TOEFL бичих ганцаарчилсан
11:00 TOEFL бичих ганцаарчилсан
12:00 цайны цаг -
13:00 TOEFL үгсийн  сан 1:5 групп
14:00 TOEFL үгсийн сан 1:5 групп
15:00 TOEFL сонсгол ганцаарчилсан
16:00 TOEFL сонсгол ганцаарчилсан
17:00 TOEFL унших ганцаарчилсан
18:00 TOEFL унших ганцаарчилсан
19:00 Давтлага ганцаарчилсан
20:00 Dismissed -

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

TOEFL Sparta хөтөлбөрийн курст сурах хугацаа доод тал нь 12 долоо хоног болон түүнээс дээш байна. Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. TOEFL-ийн Sparta БАТАЛГААТ хөтөлбөрийн суралцагчид Долоо хоног бүрийн Даваа, Баасан гарагт Жишиг шалгалтыг өгнө /Mock test/. Оюутан нийт 12 долоо хоногийн хугацаанд нийт 20 Mosk Test өгнө. Энэ нь оюутан өөрийнхөө түвшинг ахих явцыг хянаж, үргэлжүүлэн анхаарч шахаж хичээллэхэд тусладаг. Үүнд: 

 

 

МЭРГЭЖЛИЙН АНГЛИ ХЭЛ

Newtype International Language School (NILS) нь өөрийн эзэмшиж байгаа мэргэжлийнхээ англи хэлийг сайжруулангаа тухайн чиглэлдээ практик дадлага хийж, туршлага хуримтлуулах боломжийг олгодог. Та англи хэлээ ажлын байран дээр сайжруулан суралцана. Сургуулиас гадна орчинд сурсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсийн нэг болоорой. NILS OJT хөтөлбөрт нэгдээрэй!

IT CLASS


TEACHER


FASHION


HOTEL & RESTAURANT 


  TRAVEL AGENCY


ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

 

Мэдээлэл авах