card

Үнэгүй 2 цагийн хичээлд сууж үзээрэй.

QQEnglish нь 1000 гаруй багштай, Филиппиний хамгийн том онлайн сургуулийн нэг.
ТУРШИХ

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

QQEnglish СУРГУУЛИЙН ЭНГИЙН ОНЛАЙН ХӨТӨЛБӨР

QQEnglish

Төлбөр

Нийт хичээлийн цаг

Хичээл орох хуваарь /1 цаг ~50 минутаар/

4 weeks

90$

15цаг

7 хоногт 2 өдөр /Өдөрт 1 цаг/.

 

150$

30цаг

сонголтоор/

12 weeks

267$

45цаг

7 хоногт 2 өдөр/Өдөрт 1 цаг/

 

429$

90цаг

сонголтоор/

24 weeks

469$

90цаг

7 хоногт 2 өдөр/Өдөрт 1 цаг/

 

769$

180цаг

сонголтоор/

48 weeks

829$

180цаг

7 хоногт 2 өдөр/Өдөрт 1 цаг/

 

1159$

360цаг

сонголтоор/

1 САРЫН ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН SPARTA ХӨТӨЛБӨР

4 weeks

630$

120 цаг

Даваа-Баасан гараг бүр Өдөрт 6 цагийн хичээл үзнэ.

Мэдээлэл авах