card

Себу хотын Winning English School-ийн Монгол төлөөлөгч Б.Энхцацрал

 

 

Филиппин улсын үзэсгэлэнт Сэбү хотын төвд байрлах Winning сургуулийн Монгол төлөөлөгч Б.Энхцацрал-тай дараах хаягуудаар холбогдож сургуулийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл асуугаарай.

Facebook хаяг: Rose Tsatsral

Skype хаяг: Rose Enkhtsatsral

Утасны дугаар: +63 9453556058

E-mail хаяг: rose@massacademy.mn

 

Winning сургуультай та танилцаарай

 

 

Wining English School-н дотоод орчин болон Дотуур байрны зургууд

Блокын гарчиг / html

 

Филиппин улсын Сэбү хотын Winning English School-н тухай видео

 

Мэдээлэл авах