card

Winning-д нэгдээрэй

ТУРШИХ

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

WINNING ENGLISH СУРГУУЛИЙН ЭНГИЙН ОНЛАЙН ХӨТӨЛБӨР

 

Энгийн

Төлбөр

Нийт хичээлийн цаг

 

Хичээл орох хуваарь /1 цаг ~50 минутаар/

Үндсэн

үнэ

Хөнгөлөлт

Хөнгөлсөн

4 weeks

120$

 

-

-

10 цаг

7 хоногт 2 удаа /Өдөрт 1 цаг/ Хичээллэх өдрөө оюутан сонгоно.

12 weeks

330$

-

30 цаг

24 weeks

600$

-

60 цаг

 

 

Мэдээлэл авах