card

Филиппин улсын үзэсгэлэнт Сэбү арал дээр байрлах CIJ академи-н Монгол төлөөлөгч Б.Мөнгөнбилэг-тэй дараах хаягуудаар холбогдож сургуулийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл асуугаарай.

Facebook хаяг: Milanda Milanda

Skype: Milanda Mungunbileg

Утасны дугаар: +63 9453550736

E-mail хаяг: Milanda@massacademy.mn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боловсрол аялалыг нэгэн зэрэг олгосон Масс академидаа баярлалаа

Филиппин улсын Себү хотын төвд байрлах CIJ Academy сургуулийн гадна болон дотоод орчинтой танилцана уу

CIJ Academy нь Премиум болон Спарт гэсэн 2 кампустай. Премиум кампус нь Себү хотын төвд байрладаг.
Спарта кампус нь далайн эрэг дээр байрладаг нь давуу тал юм.

CIJ академийн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрүүд

Спарта кампус нь та өдөрт хамгийн ихдээ 12 цагийн ганцаарчилсан хичээл авах боломжтой.
Премиум кампус нь өдөрт хамгийн ихдээ 7 цагийн ганцаарчилсан хичээл авах боломжтой.

Мэдээлэл авах