ФИЛИППИН УЛСЫН АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГУУЛИУДЫН САР ТУТМЫН ШАЛГАЛТ

MONTHLY TEST

-ФИЛИППИН УЛСЫН АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГУУЛИУДЫН САР ТУТМЫН ШАЛГАЛТ

Филиппиний англи хэлний сургуулиуд нь оюутнууддаа хамгийн сайн, чанартай сургалтыг явуулах зорилгыг эрхэмлэдэг. Тухайн сургуулиуд сар бүр шалгалт авч, оюутныхаа ахиц дэвшлийг хянах замаар үүнийг хийдэг. Хамгийн багадаа нэг (1) болон түүнээс дээш хугацаагаар сурах хөтөлбөртэй оюутнууд сар бүр түвшин тогтоох шалгалт өгдөг. 

Ихэнхи сургууль шалгалт авах өдрөөс 2 долоо хоногийн өмнө "Шалгалтын хуваарь"-ийг зарладаг. Зарим сургуулийн хуваарь янз бүр. Сургуулиуд  "ШАЛГАЛТ АВАХ ХУВААРЬ"-аа “Сургуулийн зарлалын самбар” гаргасан байдаг. 

Оюутнууд маань өөрийн сурсан мэдсэн зүйлийнхээ ахиц дэвшлийг энэхүү шалгалтынхаа тусламжтайгаар мэдэх болно. Харин та шалгалтандаа унах вий, тааруу өгөх вий гэж санаа зовниж байгаа бол  Танд хичээл ордог Үндсэн багш нараасаа тусламж хүсч болно. Тухайн багш өөрийн хариуцсан оюутныхаа алдааг засч зөв хариултыг хэлж, тусалж болно. Та шалгалтаа сайн өгвөл тэр багшийн ажлын үзүүлэлт ч бас сайнаар дүгнэгддэг учраас тэд таны гуйлтыг татгалзахгүй зөвшөөрнө.

Шалгалтаа сайн өгсөн суралцагчдад гэрчилгээ олгодог. Харин хангалтгүй суралцсан оюутнуудад дахин сургалт явуулж зөвлөгөө өгнө. Ингэснээр оюутнууд сургалтын явц дахь алдаа, юун дээр алдаж байна гэдэг шалтгааныг дахин илрүүлж дүгнэх зорилготой байдаг. 

АНГЛИ ХЭЛНИЙ БҮХ ТҮВШНИЙ ГАНЦААРЧИЛСАН ХИЧЭЭЛИЙГ 4 ДАХИН ХУРДАН СУРГАДАГ КАЛЛАН АРГА ЗҮЙТЭЙ ХОСЛУУЛАН СУРАЛЦААРАЙ.

(Филиппин багштай Анхан шатнаас- Гүнзгий шат болон IELTS, TOEFL хүртэл Англи хэлний мэдлэгээ хөгжүүлээрэй

ШИЛДЭГ ХИЧЭЭЛҮҮД 

1.Бизнесийн Англи хэл /Англи хэлний харилцан яриа, албан мэйл бичих, бизнесийн хэллэг/

2. Ерөнхий Англи хэлний хичээлүүд

 • Анхлан суралцлагч- 1
 • Анхлан суралцлагч- 2
 • Анхлан суралцлагч- 3
 • Анхан шат- 1
 • Анхан шат- 2
 • Анхан шат- 3
 • Дунд шат- 1
 • Дунд шат- 2  

3. IELTS хичээл

 • IELTS бэлтгэл
 • IELTS эрчимжүүлсэн

4. TOEFL

 • TOEFL бэлтгэл
 • TOEFL эрчимжүүлсэн

5. Хүүхдийн англи хэл
------------------------------------------------------

АМЖИЖ БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ. УТАС: 7007-8888, 9911-6555, 9910-4177, 1900-1950