НИЛС СУРГУУЛИЙН НАМРЫН ХЯМДРАЛТАЙ, УРАМШУУЛАЛТАЙ ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.

Филиппин улсйн Англи хэлний ууган сургууль болох Newtype International Language School сургууль нь Монгол оюутан залууст зориулсан ХЯМДРАЛТАЙ+УРАМШУУЛАЛТАЙ элсэлтээ эхлүүллээ. Үүнд: 

 • Ерөнхий англи хэл

Ерөнхий англи хэлний Уншлагын курс
Цаг 4 цаг 6 цаг 8 цаг 10 цаг Анги
08:00 Сонсгол Унших Унших Унших 1:1 ганцаарчилсан
09:00 Үгсийн сан Унших Унших Унших 1:1 ганцаарчилсан
10:00 Дүрэм Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан 1:1 ганцаарчилсан
11:00 Унших Сонсгол Сонсгол Үгсийн сан 1:1 ганцаарчилсан
12:00 Dismissed Цайны цаг Цайны цаг Цайны цаг  
13:00 - Дүрэм Бичих Дүрэм 1:1 ганцаарчилсан
14:00 - Дүрэм Бичих Дүрэм 1:1 ганцаарчилсан
15:00 - Dismissed Дүрэм Дуудлага 1:1 ганцаарчилсан
16:00 - - Дүрэм Сонсгол 1:1 ганцаарчилсан
17:00 - - Dismissed Бичих 1:1 ганцаарчилсан
18:00 - - - Бичих 1:1 ганцаарчилсан
19:00 - - - Dismissed

 

 

 

Ерөнхий англи хэлний Ярианы курс
Цаг 4 цаг 6 цаг 8 цаг 10 цаг Анги
08:00 Яриа Яриа Яриа Яриа 1:1 ганцаарчилсан
09:00 Үгсийн сан Яриа Яриа Яриа 1:1 ганцаарчилсан
10:00 Сонсгол Дуудлага Дуудлага Сонсгол 1:1 ганцаарчилсан
11:00 Дуудлага Дуудлага Дуудлага Үгсийн сан 1:1 ганцаарчилсан
12:00 Dismissed Цайны цаг Цайны цаг Цайны цаг  
13:00 - Сонсгол Сонсгол Үгсийн сан 1:1 ганцаарчилсан
14:00 - Үгсийн сан Үгсийн сан Дуудлага 1:1 ганцаарчилсан
15:00 - Dismissed Дүрэм Дуудлага 1:1 ганцаарчилсан
16:00 - - Дүрэм Сонсгол 1:1 ганцаарчилсан
17:00 - - Dismissed Дүрэм 1:1 ганцаарчилсан
18:00 - - - Дүрэм 1:1 ганцаарчилсан
19:00 - - - Dismissed  

Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. Үүнд: 

4 цагийн хичээл:

 • 1-р ээлж 08:00-12:00
 • 2-р ээлж 12:00-16:00
 • 3-р ээлж 16:00-20:00

6 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-15:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-16:00 /12:00-13:00 цайны цаг/

8 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-17:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-18:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 10:00-19:00 /13:00-14:00 цайны цаг/

10 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-19:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-20:00 /12:00-13:00 цайны цаг/

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

                   Цайны цаг 12:00-13:00 цагийн хооронд 1 цаг байна. 

 • Хүүхдийн англи хэл

4 цагийн хичээл /3-5 насны хүүхэд/
Цаг Даваа  Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
08:00-08:10 Бичих дасгал Бодох дасгал Бичих дасгал Бодох дасгал Бичих дасгал
08:15-08:45 Давтлагын цаг
08:50-09:10 Түүхийн цаг Кино цаг Түүхийн цаг Кино цаг Түүхийн цаг
09:15-09:45 Чөлөөт цаг
09:50-10:15 Зуушны цаг
10:20-10:50 Долоо хоног бүрийн нэгдсэн арга хэмжээ
10:55-11:25 Групп тоглоомын цаг
11:30-12:00 Дуу хөгжмийн  хичээл
12:00 Тарах цаг

 

6 цагийн хичээл /6-10 насны хүүхэд/
цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
08:00 Ерөнхий англи хэл Ерөнхий англи хэл Ерөнхий англи хэл Ерөнхий англи хэл Ерөнхий англи хэл
09:00 Унших Унших Унших Унших Унших

10:00

Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан
11:00 Бичих Бичих Бичих Бичих Бичих
12:00 Цайны цаг Цайны цаг Цайны цаг Цайны цаг Цайны цаг
13:00 Яриа Дуудлага Яриа Дуудлага Яриа
14:00 Дүрэм Дүрэм Дүрэм Дүрэм Дүрэм
15:00 Тарах цах

 

ХҮҮХДИЙН CALLAN ХӨТӨЛБӨР 3 ЦАГ 30 МИНУТЫН ХИЧЭЭЛ /7-10 насны хүүхэд/
цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
08:00-08:30 КАЛЛАН  КАЛЛАН КАЛЛАН КАЛЛАН КАЛЛАН
08:35-09:05 Унших Унших Унших Унших Унших

09:10-09:40

Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан Үгсийн сан
09:45-10:15 Өглөөний цай Өглөөний цай Өглөөний цай Өглөөний цай Өглөөний цай
10:20-10:50 Бичих Бичих Бичих Бичих Бичих
10:55-11:25 Дүрэм Дүрэм Дүрэм Дүрэм Дүрэм
11:30-12:00 Дуудлага Дуудлага Дуудлага Дуудлага Дуудлага
12:00 Тарах цах

Хүүхдийн англи хэлэнд суралцаж байгаа хүүхдүүд Өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. Үүнд: 

4 цагийн хичээл:

 • 1-р ээлж 08:00-12:00
 • 2-р ээлж 12:00-16:00
 • 3-р ээлж 16:00-20:00

6 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-16:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-17:00 /12:00-13:00 цайны цаг/

 

ТАЙЛБАР: Хүүхдийн курст 31 хичээл 30 минутаар орно /5 минутын завсарлагаа/

                   Цайны цаг 12:00-13:00 цагийн хооронд 1 цаг байна. 

 

 • IELTS

IELTS-ийн үндсэн анги
Цаг 4 цаг 6 цаг 8 цаг Анги
08:00 IELTS бичих IELTS бичих IELTS бичих 1:1 ганцаарчилсан
09:00 IELTS унших IELTS унших IELTS унших 1:1 ганцаарчилсан
10:00 IELTS сонсгол IELTS сонсгол IELTS сонсгол 1:1 ганцаарчилсан
11:00 IELTS яриа IELTS яриа IELTS яриа 1:1 ганцаарчилсан
12:00 Dismissed Цайны цаг Цайны цаг -
13:00 - IELTS бичих IELTS бичих 1:1 ганцаарчилсан
14:00 - IELTS унших IELTS унших 1:1 ганцаарчилсан
15:00 - Dismissed IELTS сонсгол 1:1 ганцаарчилсан
16:00 - - IELTS яриа  
17:00 - - Dismissed  
18:00 - - -  
19:00 - - -  IELTS-ийн Тусгай хөтөлбөр /IELTS special course/
Цаг 8 цаг 10 цаг Анги
08:00-08:50 IELTS яриа IELTS яриа 1:1 ганцаарчилсан
09:00-09:50 IELTS унших IELTS унших 1:1 ганцаарчилсан
10:00-10:50 IELTS бичих IELTS бичих 1:1 ганцаарчилсан
11:00-11:50 IELTS бичих IELTS бичих 1:1 ганцаарчилсан
12:00-12:50 цайны цаг цайны цаг -
13:00-13:50 IELTS үгсийн сан IELTS үгсийн сан 1:1 ганцаарчилсан
14:00-14:50 IELTS сонсгол IELTS үгсийн сан 1:1 ганцаарчилсан
15:00-15:50 IELTS унших IELTS сонсгол 1:1 ганцаарчилсан
16:00-16:50 Давтлага IELTS унших 1:1 ганцаарчилсан
17:00-17:50 Dismissed IELTS яриа/сонсгол -
18:00-18:50 - Давтлага -
19:00-19:50 - Dismissed  
20:00-20:50      

 

IELTS-ийн Баталгаат хөтөлбөр /Sparta program/
Цаг 10 цаг Анги
08:00-08:50 IELTS Яриа 1:1 ганцаарчилсан
09:00-09:50 IELTS Яриа 1:1 ганцаарчилсан
10:00-10:50 IELTS бичих 1:1 ганцаарчилсан
11:00-11:50 IELTS бичих 1:1 ганцаарчилсан
12:00-13:00 цайны цаг  
13:00-13:50 IELTS үгсийн сан 1:1 ганцаарчилсан
14:00-14:50 IELTS үгсийн сан 1:1 ганцаарчилсан
15:00-15:50 IELTS сонсгол 1:1 ганцаарчилсан
16:00-16:50 IELTS сонсгол 1:1 ганцаарчилсан
17:00-17:50 IELTS унших  1:1 ганцаарчилсан
18:00-18:50 IELTS унших 1:1 ганцаарчилсан
19:00-19:50 Давтлага 1:1 ганцаарчилсан
20:00    

IELTS-ийн Sparta баталгаат хөтөлбөрийн курс нь суралцагчийг зорилтод оноондоо хүртэл нь хичээлийг шахуу орох бөгөөд та дараах шатлалтайгаар оноонд хүрэх зорилттой хичээллэх болно. Мөн Спарта баталгаат хөтөлбөрийн сурах хугацаа доод тал нь 12 долоо хоног болон түүнээс дээш байна. Үүнд: 

IELTS-ийн баталгаат ОНОО 5.5 оноонд хүрэх 6.5 оноонд хүрэх 7.0 оноонд хүрэх 7.5 оноонд хүрэх
Курсын тавигдах шаардлага 4.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/ 5.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/ 6.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/ 7.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/

IELTS-ийн Sparta Баталгаат хөтөлбөрийн суралцагчид Долоо хоног бүрийн Даваа, Баасан гарагт Баталгаат онооныхоо Жишиг шалгалтыг өгнө /Mock test/. Оюутан нийт 12 долоо хоногийн хугацаанд нийт 20 Mosk Test өгнө. Энэ нь оюутан өөрийнхөө түвшинг ахих явцыг хянаж, үргэлжүүлэн анхаарч шахаж хичээллэхэд тусладаг. Үүнд: 

7 хоног Даваа Мягмар Лхагва

Пүрэв

Баасан
1 дэх долоо хоног Онооны түвшин тогтоох тест        
2 дох долоо хоног -        
3 дахь долоо хоног Mosk Test-1       Mosk Test-2
4 дэх долоо хоног Mosk Test-3       Mosk Test-4
5 дахь долоо хоног Mosk Test-4       Mosk Test-5
6 дахь долоо хоног Mosk Test-6       Mosk Test-7
7 дох долоо хоног Mosk Test-8       Mosk Test-9
8 дахь долоо хоног Mosk Test-10       Mosk Test-11
9 дэх долоо хоног Mosk Test-12       Mosk Test-13
10 дахь долоо хоног Mosk Test-14       Mosk Test-15
11 дэх долоо хоног Mosk Test-16       Mosk Test-17
12 дох долоо хоног Mosk Test-18 Mosk Test-19 Mosk Test-20 Эцсийн шатны шалгалт Төгсөлт

 

Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. Үүнд: 

4 цагийн хичээл:

 • 1-р ээлж 08:00-12:00
 • 2-р ээлж 12:00-16:00
 • 3-р ээлж 16:00-20:00

6 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-15:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-16:00 /12:00-13:00 цайны цаг/

8 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-17:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-18:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 10:00-19:00 /13:00-14:00 цайны цаг/

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

                   Цайны цаг 12:00-13:00 цагийн хооронд 1 цаг байна. 

 

 

 • TOEFL

 • TOIEC

 • Бизнесийн англи хэл

Бизнесийн ертөнцөд шаардлагатай практик англи хэлний мэдлэгийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалт. Бизнесийн Англи хэлийг сурах нь ажлын байранд хэрэгтэй байгаа Англи хэлээр ярих, албан мэйл бичих, ашиглах итгэлийг нэмэгдүүлэх сайн арга бөгөөд танилцуулга, тайлан бичих зэрэг бизнесийн тодорхой чадваруудад анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжийг олгодог.

Цаг 4 цагийн хичээл 6 цагийн хичээл 8 цагийн хичээл Анги
08:00 Бизнесийн англи хэл Бизнесийн англи хэл Бизнесийн англи хэл Ганцаарчилсан
09:00 Үгсийн сан Яриа Бизнесийн англи хэл Ганцаарчилсан
10:00 Яриа Үгсийн сан Яриа Ганцаарчилсан
11:00 Бичих Бичих Үгсийн сан Ганцаарчилсан
12:00 - Цайны цаг Цайны цаг Ганцаарчилсан
13:00 - Дүрэм Дүрэм Ганцаарчилсан
14:00 - Дуудлага Дуудлага Ганцаарчилсан
15:00 - - Яриа Ганцаарчилсан
16:00 - - Бичих Ганцаарчилсан
17:00     - Ганцаарчилсан
 • Сallan курс


​​​​​​​                ХӨНГӨЛӨЛТ

 • 4-7 долоо хоногоор суралцвал-143$-ийн хөнгөлөлт /Бүртгэлийн хураамж/
 • 8-11 долоо хоногоор суралцвал 283$-ийн хөнгөлөлт. /Бүртгэлийн хураамж-143$+SSP Гадаад оюутны хураамж-140$/
 • 12 долоо хоног болон түүнээс дээш хугацаагаар суралцвал 283$-ийн хөнгөлөлт+ УРАМШУУЛАЛ /Бүртгэлийн хураамж-143$+SSP Гадаад оюутны хураамж-140$+Өдөр бүр нэмэлт 1 цагийн ГАНЦААРЧИЛСАН ХИЧЭЭЛ/

ХУГАЦАА: 2019 оны 09 сарын 15-с 11 сарын 30-ны хооронд сургалтын эхлэх хугацаа байна. 

Төлөөлөгчтэй холбогдож сургуулийн хямдралын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.

         ►Facebook:http:// https://www.facebook.com/lkhagvadulam.gombosuren

         ►Instagram: https://www.instagram.com/lkhagvadulamgombosuren/

         ►Skype хаяг: agent007@nilsph.com

         ►email: linda@massacademy.mn 

         ►Twitter: http://@Lkhagvadulam77 

         ►Wechat: http://NilsMongolia

         ►WhatsApp: http://NilsMongolia

         ►Phone number: +63 9171888956

Англи хэлийг ГАНЦААРЧИЛСАН сургалтаар БОГИНО хугацаанд сурах боломж