IELTS-ийн курс
1. IELTS-ийн үндсэн анги
цаг

4 цаг

 • 1цаг-бичих
 • 1цаг-унших
 • 1цаг-сонсгол
 • 1цаг-яриа 

6 цаг

 • 2цаг-бичих
 • 2цаг-унших
 • 1цаг-яриа
 • 1цаг-сонсгол 

8 цаг

 • 2цаг-бичих
 • 2цаг-унших
 • 2цаг-сонсгол
 • 2цаг-яриа 
Анги
08:00 IELTS бичих IELTS бичих IELTS бичих ганцаарчилсан
09:00 IELTS унших IELTS унших IELTS унших ганцаарчилсан
10:00 IELTS сонсгол IELTS сонсгол IELTS сонсгол ганцаарчилсан
11:00 IELTS яриа IELTS яриа IELTS яриа ганцаарчилсан
12:00 Dismissed Цайны цаг Цайны цаг -
13:00

-

IELTS бичих IELTS бичих ганцаарчилсан
14:00 - IELTS унших IELTS унших ганцаарчилсан
15:00 - Dismissed IELTS сонсгол ганцаарчилсан
16:00 - - IELTS яриа ганцаарчилсан
17:00 - - Dismissed -
18:00 - - - -
19:00 - - - -

Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. Үүнд: 

4 цагийн хичээл:

 • 1-р ээлж 08:00-12:00
 • 2-р ээлж 12:00-16:00
 • 3-р ээлж 16:00-20:00

6 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-15:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-16:00 /12:00-13:00 цайны цаг/

8 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-17:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-18:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 10:00-19:00 /13:00-14:00 цайны цаг/

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/ 

 

 

2. IELTS-ийн Тусгай хөтөлбөр /IELTS special course/
Цаг

8 цаг

 • 1цаг-яриа
 • 2цаг-унших
 • 2цаг-бичих
 • 1цаг-үгсийн сан
 • 1цаг-сонсгол
 • 1цаг-давтлага

10 цаг

 • 1цаг-яриа
 • 2цаг-унших
 • 2цаг-бичих
 • 2цаг-үгсийн сан
 • 1цаг-сонсгол
 • 1цаг-яриа/сонсгол
 • 1цаг-давтлага
Анги
08:00 IELTS яриа IELTS яриа ганцаарчилсан
09:00 IELTS унших IELTS унших ганцаарчилсан
10:00 IELTS бичих IELTS бичих ганцаарчилсан
11:00 IELTS бичих IELTS бичих ганцаарчилсан
12:00 цайны цаг цайны цаг -
13:00 IELTS үгсийн сан IELTS үгсийн сан ганцаарчилсан
14:00 IELTS сонсгол IELTS үгсийн сан ганцаарчилсан
15:00 IELTS унших IELTS сонсгол ганцаарчилсан
16:00 Давтлага IELTS унших ганцаарчилсан
17:00 Dismissed IELTS яриа/сонсгол ганцаарчилсан
18:00 - Давтлага ганцаарчилсан
19:00 - Dismissed -
20:00 - - -

8 цагийн хичээл авч сурч байгаа Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. 3 ээлж байдаг. Үүнд:

 • 1-р ээлж 08:00-17:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-18:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 10:00-19:00 /13:00-14:00 цайны цаг/

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

IELTS-ийн Special Онцгой хөтөлбөрийн суралцагчид Долоо хоног бүрийн Даваа, Баасан гарагт Жишиг шалгалтыг өгнө /Mock test/. Оюутан нийт 12 долоо хоногийн хугацаанд нийт 15 Mosk Test өгнө. Энэ нь оюутан өөрийнхөө түвшинг ахих явцыг хянаж, үргэлжүүлэн анхаарч шахаж хичээллэхэд тусладаг. Үүнд: 

7 хоног Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1st week Түвшин тогтоох         
2nd weeks          
3rd weeks          
4th weeks         Mosk Test-1
5th weeks Mosk Test-2       Mosk Test-3
6th weeks Mosk Test-4       Mosk Test-5
7th weeks Mosk Test-6       Mosk Test-7
8th weeks Mosk Test-8       Mosk Test-9
9th weeks Mosk Test-10       Mosk Test-11
10weeks Mosk Test-12       Mosk Test-13
11weeks Mosk Test-14       Mosk Test-15
12weeks Эцсийн шатны тест       Төгсөлт

 

 

 

3. IELTS-ийн БАТАЛГААТ ХӨТӨЛБӨР /IELTS Sparta program/

IELTS-ийн Sparta баталгаат хөтөлбөрийн курс нь суралцагчийг зорилтод оноондоо хүртэл нь хичээлийг шахуу орох бөгөөд та дараах шатлалтайгаар оноонд хүрэх зорилттой хичээллэх болно. Мөн Спарта баталгаат хөтөлбөрийн сурах хугацаа доод тал нь 12 долоо хоног болон түүнээс дээш байна. Үүнд:                         

IELTS-ийн баталгаат ОНОО 5.5 оноонд хүрэх 6.5 оноонд хүрэх 7.0 оноонд хүрэх 7.5 оноонд хүрэх
Курсын тавигдах шаардлага 4.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/ 5.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/ 6.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/ 7.0 болон түүнээс дээш оноо /12 долоо хоног болон түүнээс дээш сурах/

 

3. IELTS-ийн БАТАЛГААТ ХӨТӨЛБӨР /IELTS Sparta program/
Цаг

10 цаг

 • 2цаг-яриа
 • 2цаг-бичих
 • 2цаг-үгсийн сан
 • 2цаг-сонсгол
 • 2цаг-унших
Анги
08:00

IELTS Яриа

ганцаарчилсан
09:00 IELTS Яриа ганцаарчилсан
10:00 IELTS бичих ганцаарчилсан
11:00 IELTS бичих ганцаарчилсан
12:00 цайны цаг -
13:00 IELTS үгсийн сан ганцаарчилсан
14:00 IELTS үгсийн сан ганцаарчилсан
15:00 IELTS сонсгол ганцаарчилсан
16:00 IELTS сонсгол ганцаарчилсан
17:00 IELTS унших  ганцаарчилсан
18:00 IELTS унших  ганцаарчилсан
19:00 Давтлага ганцаарчилсан
20:00 Dismissed -

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

                   Цайны цаг 12:00-13:00 цагийн хооронд 1 цаг байна.

IELTS-ийн Sparta Баталгаат хөтөлбөрийн суралцагчид Долоо хоног бүрийн Даваа, Баасан гарагт Баталгаат онооныхоо Жишиг шалгалтыг өгнө /Mock test/. Оюутан нийт 12 долоо хоногийн хугацаанд нийт 20 Mosk Test өгнө. Энэ нь оюутан өөрийнхөө түвшинг ахих явцыг хянаж, үргэлжүүлэн анхаарч шахаж хичээллэхэд тусладаг. Үүнд: 

7 хоног Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1st week -       -

2nd weeks

-       -
3rd weeks Mosk Test-1       Mosk Test-2
4th weeks Mosk Test-3       Mosk Test-4
5th weeks Mosk Test-4       Mosk Test-5
6th weeks Mosk Test-6       Mosk Test-7
7th weeks Mosk Test-8       Mosk Test-9
8th weeks Mosk Test-10       Mosk Test-11
9th weeks Mosk Test-12       Mosk Test-13
10 weeks Mosk Test-14       Mosk Test-15
11 weeks Mosk Test-16       Mosk Test-17
12 weeks Mosk Test-18 Mosk Test-19 Mosk Test-20 Эцсийн шатны шалгалт Төгсөлт

 

Та бэлдээд бэлдээд зорьсон оноондоо хүрч чадахгүй байна уу? Яг шалгалтандаа орхоор тэнцэхгүй байна уу? Битгий санаа зов. Бүх зүйл амархан бүтдэг зүйл гэж бараг байхгүй. Гэхдээ танд ахиад боломж байгаа гэдэгт үргэлж итгэ.  Англи хэлийг сурах зорилготой хүн бүхэнд хамгийн боломжит зардлаар, дэлхийн хэмжээний чанартай боловсролыг, хамгийн үр дүнтэй аргаар орчинд нь эзэмших боломжийг Нилс сургууль та бүхэнд олгож байна. Нилс сургуульд манай академын төлөөлөгч байдаг бөгөөд суралцахаар очсон хүн бүрийг онгоцны буудлаас тосон авч, тэнд байрлах хугацаанд нь бүх заавар зөвлөгөөг тогтмол өгч, дэмжин ажиллаж байна.

Филиппин улсад суугаа төлөөлөгчтэй холбогдох:

Facebook: https://www.facebook.com/lkhagvadulam.lkhagvadulam.9

Монгол дахь төв оффис: 7007-8888, 9910-4177, 9911-6555, 1900-1950

Англи хэлийг ГАНЦААРЧИЛСАН сургалтаар БОГИНО хугацаанд ХЯМД зардлаар сургана.