LIVE 9: Нилс сургуулийн Сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга, хямдралын мэдээлэл

Та Англи хэлтэй юу? Та Англи хэлтэй болгохыг хүсч байна уу?  Та орчинд нь ороод сураарай. Энэ арга бол хамгийн өндөр үр дүнтэй, шалгарсан арга юм. Филиппин багшаас хичээл ав, Орчинд нь суралц. Танд МАШ БОГИНО ХУГАЦААНД АНГЛИ ХЭЛТЭЙ БОЛГОХ БОЛОМЖ БАЙНА. 

Англи хэлийг сурах зорилготой хүн бүхэнд хамгийн боломжит зардлаар, дэлхийн хэмжээний чанартай боловсролыг, хамгийн үр дүнтэй аргаар орчинд нь эзэмших боломжийг Нилс сургууль та бүхэнд олгож байна. Нилс сургуульд манай академын төлөөлөгч байдаг бөгөөд суралцахаар очсон хүн бүрийг онгоцны буудлаас тосон авч, тэнд байрлах хугацаанд нь бүх заавар зөвлөгөөг тогтмол өгч, дэмжин ажиллаж байна.