ШУУД ЛАЙВЫН ХУВААР

✔️ 3D Academy, Масс академи, Филиппин улсын сургуулиудын талаарх мэдээ мэдээлэлийг цаг алдалгүй түгээх явдал юм.

✔️ Шууд лайвтай холбогдож бүх төрлийн мэдээллийг асуух боломжтой

✔️ Дэлгэрэнгүй мэдээллийг МАСС АКАДЕМИ  фэйсбүүк пэйж хуудснаас авах боломжтой