Newtype International Language School сургуульд суралцагчийн бүртгэл, мэдээлэл авах форм

Бид танд дэлгэрэнгүй мэдээлэл илгээх болно. 

 • 4 цагийн анги
 • 6 цагийн анги
 • 8 цагийн анги
 • 10 цагийн анги

 • 4 цагийн анги
 • 6 цагийн анги

 • 4 цагийн анги
 • 6 цагийн анги
 • 8 цагийн анги
 • 10 цагийн анги

 • 4 цагийн анги
 • 6 цагийн анги
 • 8 цагийн анги
 • 10 цагийн анги

 • 4 цагийн анги
 • 6 цагийн анги
 • 8 цагийн анги
 • 10 цагийн анги

 • 4 цагийн анги
 • 6 цагийн анги
 • 8 цагийн анги
 • 10 цагийн анги