Каллан арга нь англи хэлийг шууд заах арга юм. Англи хэлийг сурхад хамгийн хурдан бөгөөд үр дүнтэй арга.

Каллан англи хэлийг шууд заах аргачлал нь 1960 оноос хойш хөгжиж эхэлсэн. Англи хэлийг сурах, хурдан бөгөөд үр дүнтэй арга юм. Бодохгүй орчуулахгүйгээр англиар ярих арга юм. Англи хэлийг анхны хичээлээрээ л сурах болно. Энэхүү арга нь маш өндөр програмын бүтэцтэй ба Англи хэлийг хөгжилтэй байдлаар оюутнуудыг хурдан ярьж, бичиж, уншихад туслана.

Европ, Ази,Латин Америкийн улсуудын сургуулиуд энэхүү аргыг ашигладаг. Энэ арга нь дэлхийн мянга мянган хүмүүсд Англи хэлийг үр ашигтайгаар суралцахад тусалж байна.

Каллан анги нь оюутнуудын Англи хэлээр ярих, ойлгох чадваруудыг нэмэгдүүлдэг. Ярих, сонсох, болон дуудлагыг түлхүү заадаг. 1-12 шат болгоны асуулт хариултууд нь Англи хэлийг ойлгох болон эх хэлнээсээ орчуулга хийх чадварыг дээшлүүлдэг. Богино хугацаанд та Англиар ярьж, Англиар сэтгэдэг болно. 

Newtype International Language School-ийн Каллан курст суралцахаар сонирхож байвал бидэнд мэдээллээ үлдээгээд Сургалтын үнээ аваарай.