TOEFL курс
 1.TOEFL -ийн Үндсэн курс
цаг

4 цаг

 • 1цаг-сонсгол
 • 1цаг-бичих
 • 1цаг-унших
 • 1цаг-яриа

6 цаг

 • 1цаг-сонсгол
 • 2цаг-бичих
 • 2цаг-унших
 • 1цаг-яриа

8 цаг

 • 2цаг-сонсгол
 • 2цаг-бичих
 • 2цаг-унших
 • 2цаг-яриа
анги
08:00 TOEFL сонсгол TOEFL сонсгол TOEFL сонсгол ганцаарчилсан
09:00 TOEFL бичих TOEFL бичих TOEFL бичих ганцаарчилсан
10:00 TOEFL унших TOEFL унших TOEFL унших ганцаарчилсан
11:00

Dismissed

цайны цаг цайны цаг -
12:00 - TOEFL бичих TOEFL сонсгол ганцаарчилсан
13:00 - TOEFL унших TOEFL бичих ганцаарчилсан
14:00 - Dismissed TOEFL унших ганцаарчилсан
15:00 - - TOEFL яриа ганцаарчилсан
16:00 - - Dismissed -
17:00 - - - -
18:00 - - - -
19:00 - - - -

Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. Үүнд: 

4 цагийн хичээл:

 • 1-р ээлж 08:00-12:00
 • 2-р ээлж 12:00-16:00
 • 3-р ээлж 16:00-20:00

6 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-15:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-16:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 12:00-19:00 /15:00-16:00 цайны цаг/

8 цагийн хичээл: 

 • 1-р ээлж 08:00-17:00 /12:00-13:00 цайны цаг/
 • 2-р ээлж 09:00-18:00/13:00-14:00 цайны цаг/
 • 3-р ээлж 10:00-19:00 /14:00-15:00 цайны цаг/

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

 

 

2. TOEFL Онцгой хөтөлбөр буюу /Special program/
цаг

10 цаг

 • 2цаг-Яриа
 • 2цаг-бичих
 • 2цаг-үгсийн сан
 • 2цаг-сонсгол
 • 2цаг-унших
 • 1цаг давтлага
Анги
08:00 TOEFL яриа ганцаарчилсан
09:00 TOEFL яриа ганцаарчилсан
10:00 TOEFL бичих ганцаарчилсан
11:00 TOEFL бичих ганцаарчилсан
12:00 цайны цаг -
13:00 TOEFL үгсийн  сан ганцаарчилсан
14:00 TOEFL үгсийн  сан ганцаарчилсан
15:00 TOEFL сонсгол ганцаарчилсан
16:00 TOEFL сонсгол ганцаарчилсан
17:00 TOEFL унших ганцаарчилсан
18:00 TOEFL унших ганцаарчилсан
19:00 Давтлага ганцаарчилсан
20:00 Dismissed -

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

TOEFL Special хөтөлбөрийн курст сурах хугацаа доод тал нь 12 долоо хоног болон түүнээс дээш байна. Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. TOEFL-ийн Special Онцгой хөтөлбөрийн суралцагчид Долоо хоног бүрийн Даваа, Баасан гарагт Жишиг шалгалтыг өгнө /Mock test/. Оюутан нийт 12 долоо хоногийн хугацаанд нийт 20 Mosk Test өгнө. Энэ нь оюутан өөрийнхөө түвшинг ахих явцыг хянаж, үргэлжүүлэн анхаарч шахаж хичээллэхэд тусладаг. Үүнд: 

Шалгалтын хуваарь
Долоо хоног Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1st week Түвшин тогтоох тест        
2nd weeks -        
3rd weeks

Mosk Test-1

      Mosk Test-2
4th weeks Mosk Test-3      

Mosk Test-4

5th weeks Mosk Test-4       Mosk Test-5
6th weeks Mosk Test-6       Mosk Test-7
7th weeks Mosk Test-8       Mosk Test-9
8th weeks Mosk Test-10       Mosk Test-11
9th weeks Mosk Test-12       Mosk Test-13
10 weeks

Mosk Test-14

     

Mosk Test-15

11 weeks Mosk Test-16       Mosk Test-17
12 weeks Mosk Test-18 Mosk Test-19 Mosk Test-20 Final Test Төгсөлт

 

 

3. TOEFL-ийн БАТАЛГААТ хөтөлбөр буюу /Sparta program/
цаг

10 цаг

 • 2цаг-Яриа
 • 2цаг-бичих
 • 2цаг-үгсийн сан
 • 2цаг-сонсгол
 • 2цаг-унших
 • 1цаг давтлага
Анги
08:00 TOEFL яриа ганцаарчилсан
09:00 TOEFL яриа ганцаарчилсан
10:00 TOEFL бичих ганцаарчилсан
11:00 TOEFL бичих ганцаарчилсан
12:00 цайны цаг -
13:00 TOEFL үгсийн  сан ганцаарчилсан
14:00 TOEFL үгсийн  сан ганцаарчилсан
15:00 TOEFL сонсгол ганцаарчилсан
16:00 TOEFL сонсгол ганцаарчилсан
17:00 TOEFL унших ганцаарчилсан
18:00 TOEFL унших ганцаарчилсан
19:00 Давтлага ганцаарчилсан
20:00 Dismissed -

ТАЙЛБАР: 1 хичээл 50 минутаар орно /10 минутын завсарлагаа/

TOEFL Sparta хөтөлбөрийн курст сурах хугацаа доод тал нь 12 долоо хоног болон түүнээс дээш байна. Оюутан өглөө болон үдээс хойш гэсэн сонголтоос сонгож сурах боломжтой. TOEFL-ийн Sparta БАТАЛГААТ хөтөлбөрийн суралцагчид Долоо хоног бүрийн Даваа, Баасан гарагт Жишиг шалгалтыг өгнө /Mock test/. Оюутан нийт 12 долоо хоногийн хугацаанд нийт 20 Mosk Test өгнө. Энэ нь оюутан өөрийнхөө түвшинг ахих явцыг хянаж, үргэлжүүлэн анхаарч шахаж хичээллэхэд тусладаг. Үүнд: 

Шалгалтын хуваарь
Долоо хоног Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1st week

Түвшин тогтоох тест

    -  
2nd weeks -     -  
3rd weeks

Mosk Test-1

    - Mosk Test-2
4th weeks Mosk Test-3    

-

Mosk Test-4
5th weeks Mosk Test-4     - Mosk Test-5
6th weeks Mosk Test-6     - Mosk Test-7
7th weeks Mosk Test-8     - Mosk Test-9
8th weeks Mosk Test-10     - Mosk Test-11
9th weeks Mosk Test-12     - Mosk Test-13

10 weeks

Mosk Test-14     - Mosk Test-15
11 weeks

Mosk Test-16

    - Mosk Test-17
12 weeks

Mosk Test-18

Mosk Test-19 Mosk Test-20 Final Test Төгсөлт

 

Та TOEFL-ийн зорьсон оноондоо хүрэхийг хүсч байна уу? Англи хэлийг сурах зорилготой хүн бүхэнд хамгийн боломжит зардлаар, дэлхийн хэмжээний чанартай боловсролыг, хамгийн үр дүнтэй аргаар орчинд нь эзэмших боломжийг Нилс сургууль та бүхэнд олгож байна. Нилс сургуульд манай академын төлөөлөгч байдаг бөгөөд суралцахаар очсон хүн бүрийг онгоцны буудлаас тосон авч, тэнд байрлах хугацаанд нь бүх заавар зөвлөгөөг тогтмол өгч, дэмжин ажиллаж байна.

Филиппин улсад суугаа төлөөлөгчтэй холбогдох:

Facebook: https://www.facebook.com/lkhagvadulam.lkhagvadulam.9

Монгол дахь төв оффис: 7007-8888, 9910-4177, 9911-6555, 1900-1950

Англи хэлийг ГАНЦААРЧИЛСАН сургалтаар БОГИНО хугацаанд ХЯМД зардлаар сургана.